Pracownik a przedsiębiorca – na czym polega różnica

W 1983r. Harvard Business School opublikował “Perspektywy przedsiębiorczości”, opracowanie, które definiowało różnice między przedsiębiorcami a pracownikami. Praca ta, napisana przez profesora Howarda H. Stevensona, jest jednym z najbardziej wymownych artykułów na ten temat, jaki kiedykolwiek czytałem. Spośród wielu różnic, jakie zostały omówione, znalazłem dwie, które wydają się być szczególnie głębokie.

Pierwsza różnica między przedsiębiorcą a pracownikiem:

1. Pracownicy skupiają się na zasobach. Przedsiębiorcy skupiają się na okazjach.

Osoba ze świadomością pracownika powie: “Uruchomiłbym własny interes, ale nie mam pieniędzy.”, lub “Chętnie zainwestowałbym w tę nieruchomość, ale nie mam na wpłatę udziału własnego.”. W obu przypadkach osoba koncentruje się na swoich zasobach – w tym przypadku na braku pieniędzy, zamiast na okazji.

W podobnej sytuacji, osoba ze świadomością przedsiębiorcy powie: “Rozpocznijmy interes, a sfinansujemy go z przepływów pieniężnych.”, lub “Przejmijmy tę nieruchomość, a pieniądze znajdziemy później.”.

Mój biedny ojciec był człowiekiem, który dostrzegał wiele możliwości, ale nie potrafił ich wykorzystać, ponieważ był po prostu skupiony na zasobach. Zamiast podejmować działanie, często mówił: “Chętnie bym to zrobił, ale mnie na to nie stać.”, lub “Uruchomiłbym własny interes, ale potrzebuję stałej pracy. Mam kredyt do spłaty i was, dzieci do nakarmienia.”.

Bogaty ojciec (ojciec mojego najlepszego przyjaciela, przedsiębiorca, który wiele mnie nauczył o tym, jak bogaci myślą o pieniądzach) był człowiekiem, który zaczynał od niczego, ale w końcu stał się jednym z najbogatszych ludzi na Hawajach. Dziś, gdy patrzysz na plażę Waikiki, widzisz największe hotele nad oceanem na gruntach, należących do jego rodziny. Mawiał: “Jeżeli nie masz zasobów, musisz stać się źródłem generującym zasoby.”. Dlatego zabronił swojemu synowi i mnie mówić: „Nie stać mnie na to.”. Powiedział: “Biedni ludzie mówią: – Nie stać mnie na to.”. Dlatego właśnie są biedni. Nalegał za to, abyśmy nauczyli się mówić: “Jak mogę sobie na to pozwolić?”. Wierzył, że gdy mówimy: “Nie stać mnie na to”, nasze umysły wyłączają się i usypiają. Gdy pytamy się: “Jak mogę sobie na to pozwolić?”, nasze umysły, nasze największe zasoby, zostają włączone i zaczynają pracować.

Druga różnica między przedsiębiorcą a pracownikiem:

2. Pracownicy wolą zarządzać poprzez struktury hierarchiczne. Przedsiębiorcy zarządzają poprzez sieci, wykorzystując zasoby innych ludzi i organizacji.

Oznacza to, że szefowie typu “pracownik” wolą raczej zatrudniać ludzi i umieszczać ich talent w firmie. Zamiast zlecać na zewnątrz pracę twórczą, szef typu “pracownik” woli zatrudniać talenty i mieć je pod swoją kontrolą. Chociaż są przyczyny ekonomiczne takich działań, raport stwierdza, że podstawową przyczyną jest kontrola. Dzieje się tak, ponieważ pracownicy skłaniają się ku stylowi zarządzania, który jest bardziej odpowiedni dla wojskowego typu organizacji: rozkazuj i kontroluj.

Mój biedny ojciec odnosił sukcesy w hierarchicznej strukturze rządowej, osiągając ostatecznie szczyty w systemie oświaty, jako dyrektor departamentu edukacji oraz ubiegając się o stanowisko zastępcy gubernatora stanu Hawaje. Po przegraniu tej rywalizacji i utracie piastowanego stanowiska, próbował swych sił jako przedsiębiorca. Kupił koncesjonowaną firmę lodziarską, która upadła w ciągu roku. Dlaczego? Powodów było wiele, ale jednym z nich był jego styl kierowania i zarządzania. Gdy mówił: “Skaczcie”… nikt nie skakał.

Zamiast wojskowego – rozkazuj i kontroluj – stylu kierowania, bogaty ojciec stosował styl bardziej nastawiony na współpracę i współdziałanie. Zachęcał swojego syna i mnie, abyśmy nauczyli się kierować i zarządzać ludźmi, od których nie wymaga się, aby wykonywali rozkazy – ludźmi, którzy niekoniecznie skaczą, gdy słyszą słowo “skacz”. Zamiast zatrudniać ludzi i umieszczać ich u siebie, bogaty ojciec tworzył powiązania z innymi ludźmi i organizacjami, co powodowało obniżanie jego kosztów i równocześnie zwiększało jego zasoby i wpływ na rynek.

Dzisiaj The Rich Dad Company działa według rad bogatego ojca. Zamiast stać się samowystarczalnym domem wydawniczym, postanowiliśmy współpracować na zasadzie umowy joint venture z The Time Warner Book Group, jak również z licencjonowanymi wydawcami na całym świecie, którzy oferują nasze książki w 43-ch językach. W ten sposób utrzymujemy naszą podstawową załogę w niewielkich rozmiarach, natomiast wykorzystujemy tysiące pracowników wydawców na całym świecie.

Jednakże pomnażanie aktywów i zasobów partnerów to nie wszystko. Ważne jest, aby wybierać właściwych partnerów – takich, którzy współgrają z twoimi celami i wartościami. Wybór właściwych partnerów może zadecydować o sukcesie albo porażce – czego nieraz ciężko doświadczyłem.

W czasie, gdy The Rich Dad Company rozwijała się, pracowaliśmy z partnerami, którzy otworzyli drzwi na możliwości, które okazały się znacznie większe niż to, czego moglibyśmy dokonać samodzielnie. W duchu przedsiębiorczości, stworzyliśmy powiązania z głównymi organizacjami medialnymi i międzynarodowymi firmami promocyjnymi, które – ze swoją ogólnoświatową siecią – stanowiły dźwignię dla marki Rich Dad.

Czyniąc tak, my – jako przedsiębiorcy, pozostajemy mali, jednakże zwiększamy swój udział w rynku, współpracując zamiast konkurować… tworząc powiązania zamiast zatrudniać pracowników i umieszczać siłę roboczą w firmie.

W 1989r. świat się zmienił. Wtedy to upadł mur berliński i powstała światowa sieć internetowa. Ze świata murów, staliśmy się światem sieci… siecią ludzi bardziej współdziałających niż konkurujących. Poczytuję sobie za zaszczyt, że zostałem dostrzeżony przez Amazon.com, pioniera śmiałego, nowego świata sieci, założonego przez wielkiego przedsiębiorcę Jeffa Bezosa. My, w The Rich Dad Company, sławimy sukcesy odnoszone przez Amazon i oddajemy cześć waszemu przewodnictwu w tym świecie sieci a nie murów.

Istnieją kluczowe, fundamentalne różnice między świadomością pracownika a przedsiębiorcy. Jedną ze wspaniałych rzeczy, jaką wnosi ten świat sieci, jest to, że jest on otwarty na biznes dla miliardów ludzi, którzy starają się myśleć bardziej jak przedsiębiorcy niż jak pracownicy.

 

O AUTORZE: Robert Kiyosaki, autor książki „Bogaty ojciec, Biedny ojciec” to inwestor, biznesmen i nauczyciel. Uczy innych, jak sprawić, aby pieniądze ciężko pracowały dla nas, a nie my dla pieniędzy. Sprzeciwia się tradycyjnemu postrzeganiu finansów i inwestowania. Twierdzi, że często powtarzana rada – zdobądź dobrze płatną pracę, wytrwale pracuj, oszczędzaj, spłacaj długi i inwestuj długoterminowo – jest przestarzała. Aby poznać prawie wszystkie sekrety Bogatego ojca i Roberta Kiyosaki, odwiedź stronę: www.bogatyojciec.pl.

 

IQ vs EQ

Iloraz inteligencji a inteligencja emocjonalna

 

IQ to iloraz inteligencji

 

mierzony wzorem:

 

operatorname{IQ}=frac {wiek umyslowy}{wiek zycia}times 100

 

Dziecko 2-letnie, które rozwiązałoby zadania testu odpowiadające wiekowi 1 rok (czyli wiek umysłowy=1 rok), uzyskałoby w teście inteligencji wynik IQ=1/2×100 = 50. Natomiast dziecko 12-letnie, które rozwiązałoby zadania testu odpowiadające wiekowi 11 lat, uzyskałoby wynik IQ=11/12×100 = 92. Z kolei dziecko, które rozwiązałoby zadania testowe odpowiadające dokładnie jego wiekowi życia, uzyskałoby zawsze wynik 100. Dzięki temu wyniki IQ wyrażone zostały na skali, gdzie wartości powyżej 100 oznaczają przyspieszenie, natomiast wyniki niższe od 100 oznaczają opóźnienie rozwoju umysłowego w stosunku do wieku życia. Skala ta została nazwana skalą ilorazu inteligencji i jest do dziś powszechnie stosowaną skalą standaryzowaną.

 

Interpretacja wartości IQ

IQ w skalach
binetowskich

Interpretacja IQ w skalach
wechslerowskich

>148

Inteligencja bardzo wysoka >145

133 – 148

Inteligencja wysoka

131 – 145

117 – 132

Inteligencja powyżej przeciętnej

116 – 130

84 – 116

Inteligencja przeciętna

85-115

68 – 83

Inteligencja niższa niż przeciętna

70 – 84

<68 Upośledzenie umysłowe

<70

Zadaj sobie bardzo ważne pytania:

– do czego jest mi potrzebny wysoki iloraz inteligencji?
– co tak na prawdę znaczy dla mnie niski lub wysoki poziom IQ?

 

Szkoła nauczyła Cię umiejętności pisania, czytania oraz liczenia. To wszystko, co na wstępie potrzebujesz umieć aby stać się człowiekiem sukcesu.

 

Intgeligencja emocjonalna, inteligencja finansowa

Inteligencja emocjonalna


inaczej EQ [ang.] Emotional Intelligence Quotient (także EI – Emotional Intelligence) – kompetencje osobiste człowieka w rozumieniu zdolności rozpoznawania stanów emocjonalnych własnych oraz innych osób, jak też zdolności używania własnych emocji i radzenia sobie ze stanami emocjonalnymi innych osób.

 

Jak myślisz, czym kierujesz się kupując jakieś dobro: logiką, czy emocjami?

 

Może Cię zaszokuje odpowiedź, ale kierujesz się emocjami w stu procentach przy podejmowaniu każdej takiej decyzji. Myślenie zabiera czas i wymaga wysiłku, a emocje działają natychmiast. Właśnie dlatego kupujący podejmują decyzje emocjonalnie a dopiero potem logicznie je uzasadniają.

 

Przeprowadzona wśród pracodawców ogólnokrajowa ankieta na temat tego, czego oczekują od nowo przyjmowanych pracowników, wykazała, że konkretne umiejętności techniczne są teraz mniej ważne niż zdolność uczenia się w miejscu pracy. W następnej kolejności pracodawcy wymieniali: umiejętność słuchania i werbalnego porozumiewania się, zdolność do przystosowania się i twórcze reakcje na niepowodzenia i przeszkody, umiejętność panowania nad sobą, wiarę w siebie, motywację do działań prowadzących do osiągnięcia założonych celów, pragnienie rozwijania własnej kariery i dumę z osiągnięć, skuteczność grupową i interpersonalną, umiejętność współdziałania i prowadzenia pracy zespołowej, umiejętność polubownego rozstrzygania sporów, skuteczne działanie w ramach organizacji, chęć wniesienia wkładu w jej dorobek, potencjalne zdolności przywódcze.” –  Anthony P. Carnevale i in., „Workplace Basics: The Skills Employers Want”, US Department of Labor Employment and TrainingAdministration, 1989.

 

Wysoka inteligencja emocjonalna sama w sobie nie gwarantuje, że osoba, która się nią odznacza, potrafi wykorzystać umiejętności emocjonalne w pracy. Oznacza ona, że osoba ta ma bardzo dobre potencjalne możliwości nauczenia się tych umiejętności.

 

Tabela poniżej ukazuje związki między pięcioma wymiarami inteligencji emocjonalnej i dwudziestoma pięcioma kompetencjami emocjonalnymi. Nikt z nas nie opanował w najwyższym stopniu wszystkich z nich; każdy ma tu silne punkty i braki czy ograniczenia. Ale składniki znakomitej pracy wymagają, byśmy opanowali w bardzo dobrym stopniu pewną tylko liczbę tych umiejętności, na ogół około sześciu, i by umiejętności, w których celujemy, rozkładały się mniej więcej równomiernie na wszystkie pięć obszarów inteligencji emocjonalnej.

 

Ramy kompetencji emocjonalnej:

 

KOMPETENCJA OSOBISTA
Kompetencje te determinują stopień, w jakim radzimy sobie ze sobą


Samoświadomość
Wiedza o swoich stanach wewnętrznych, preferencjach, możliwościach i intuicyjnych ocenach

 • Świadomość emocjonalna − rozpoznawanie swoich emocji i ich skutków
 • Poprawna samoocena − poznanie swoich silnych stron i ograniczeń
 • Wiara w siebie − silne poczucie własnej wartości i świadomość swoich możliwości i umiejętności

 

Samoregulacja
Panowanie nad swoimi stanami wewnętrznymi, impulsami i możliwościami

 • Samokontrola − kontrolowanie szkodliwych emocji i impulsów
 • Spolegliwość − utrzymywanie norm uczciwości i prawości
 • Sumienność − przyjmowanie odpowiedzialności za swoje działania
 • Przystosowalność − elastycznośćw dostosowywaniu siędo zmian
 • Innowacyjność − łatwe przyjmowanie nowatorskich pomysłów i podejśćoraz nowych informacji

 

Motywacja
Skłonności emocjonalne, które prowadządo nowych celów lub ułatwiająich osiągnięcie

 • Dążenie do osiągnięć − starania o lepsze wyniki albo spełnienie kryteriów doskonałości
 • Zaangażowanie − utożsamianie swoich celów z celami grupy lub organizacji
 • Inicjatywa − gotowość do wykorzystywania szans i okazji
 • Optymizm −wytrwałość w dążeniach do osiągnięcia wytyczonego celu mimo przeszkód i niepowodzeń

 

 

KOMPETENCJA SPOŁECZNA
Kompetencje te determinują stopień, w jakim radzimy sobie z innymi

 

Empatia
Uświadamianie sobie uczuć, potrzeb i niepokojów innych osób

 • Rozumienie innych − wyczuwanie uczuć i punktów widzenia innych osób oraz aktywne zainteresowanie ich troskami, niepokojami i zmartwieniami
 • Doskonalenie innych − wyczuwanie u innych potrzeby rozwoju i rozwijanie ich zdolności
 • Nastawienie usługowe − uprzedzanie, rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb klientów
 • Wspieranie różnorodności − tworzenie i podtrzymywanie szans na osiągnięcia dzięki wykorzystywaniu różnych typów ludzi
 • Świadomość polityczna − rozpoznawanie emocjonalnych prądów grupy i stosunków wśród osób z władzy

 

Umiejętności społeczne
Umiejętnośćwzbudzania u innych pożądanych reakcji

 • Wpływanie na innych − opanowanie metod skutecznego przekonywania
 • Porozumienie − słuchanie bez uprzedzeń i wysyłanie przekonujących komunikatów
 • Łagodzenie konfliktów − pośredniczenie w sporach i rozwiązywanie ich
 • Przewodzenie − inspirowanie jednostek i grup lub kierowanie nimi
 • Katalizowanie zmian − inicjowanie zmian lub kierowanie nimi
 • Tworzenie więzi − pielęgnowanie instrumentalnych stosunków z innymi
 • Współpraca − praca z innymi dla osiągnięcia wspólnego celu
 • Umiejętności zespołowe − organizowanie współdziałania wszystkich członków grupy dla osiągnięcia zbiorowego celu

 

Dobrze opanuj sześć z nich – to wszystko, co jest Ci potrzebne do osiągnięcia sukcesu.

 

Przy pisaniu artykułu wykorzystano informacje z niesamowitej książki Daniela Goleman‚a „Inteligencja emocjonalna w praktyce”, którą to lekturę wraz z „Psychologią sprzedaży” Briana Tracy gorąco polecam wszystkim!!

Kodeks honorowy Klubu CASHFLOW Sekret Sukcesu

Kodeks Klubu

Kodeks Klubu CASHFLOW Sekret Sukcesu

1. Rób wszystko, by być na czas, zaczynać o czasie i kończyć o czasie.

2. Cokolwiek osobistego zostanie powiedziane w sali, nie wychodzi poza nią.

3. Przejdź przez cały Program Klubu CASHFLOW.

4. Jeżeli nie możesz przyjść na spotkanie, powiadom o tym fakcie Lidera Klubu.

5. W Klubie nie sprzedajemy żadnych innych produktów ani usług,  jak tylko oferowane przez firmę RichDad, dotyczące edukacji finansowej.

6. Bądź otwarty. Pozwól innym mieć własny punkt widzenia i uszanuj go. Zawsze daj dokończyć innej osobie zdanie lub myśl.

7. Jeżeli czegoś nie rozumiesz od razu zadawaj pytania. Członkowie Klubu oraz Lider są po to, aby Ci pomóc i okazać współpracę.

8. Bądź bezpośredni. Gdy pojawi się problem, otwarcie porozmawiaj z osobą, której on dotyczy, zamiast opowiadać o tym za jej plecami.

9. Bądź bardzo aktywny i baw się dobrze. Jeżeli nie chcesz tu być, to wyjdź. W ten sposób uszanujesz siebie i otoczenie.

10. W Klubie nie będzie tolerowany żaden przejaw dyskryminacji odnośnie innego Członka Klubu lub grupy Członków. Wszyscy mają akceptować siebie nawzajem, bez względu na: przekonania religijne, kolor skóry, pochodzenie, wykształcenie, wiek, płeć, wykonywany zawód, poglądy, problemy zdrowotne, wielkość przychodów, orientację seksualną, czy polityczną itp.

Kodek Klubu CASHFLOW SEKRET SUKCESU