Matematyka finansowa

Matematyka finansowa

Złotówka dziś ma większą wartość niż złotówka jutro   Każdy inwestor powinien umieć wyznaczać bieżącą i przyszłą wartość pieniądza. Procent prosty Dochód od złożonego kapitału, w postaci odsetek, nie jest doliczany do kapitału na następny okres. FV = PV (1+n*r) FV (Future Value) – wartość przyszła PV (Present Value) – wartość bieżąca n – okresy […]