Niemożliwe?

Nie ma rzeczy niemożliwych

 

Czy spotkałeś się z sytuacją, kiedy miałeś niezły pomysł a ktoś inny powiedział ci, abyś zszedł na ziemię? A może chciałeś zrobić coś innowacyjnego a inni mówili, żebyś się nie wygłupiał? Albo zamierzałeś otworzyć swój własny mały biznesik a najbliźsi z dezaprobatą powtarzali, żebyś dał sobie z tym spokój, ponieważ nie dasz rady, to jest nie dla ciebie, upadniesz a to boli i tysiące innych wymówek, w które w końcu uwierzyłeś i zaprzestałeś swojego pomysłu?

Niemożliwe? Przyjdź do Klubu CASHFLOW a zmienisz zdanie

Wkurzające, co?

A teraz pomyśl o tym wszystkim nieco inaczej. Czy umiesz chodzić? No, co za niedorzeczne pytanie. Skoro umiesz to przeczytać, to pewnie umiesz i chodzić. A dlaczego umiesz chodzić? To zupełnie inne pytanie, prawda? Więc odpowiedz na nie. Powtórzę je raz jeszcze: dlaczego umiesz chodzić?

Moja córka, Dominika, ma w tej chwili 9 miesięcy. Od pierwszych dni obserwuję ją jak daje sobie radę z przeciwnościami otaczającego ją świata. W pierwszych dniach życia leżała w łóżeczku na plecach. Mogła ruszać rączkami i nóżkami. Później sama przekręcała się na brzuszek. Zaczęła raczkować. W wieku 6 miesięcy zaczęła sama wstawać na nogi. Czy wiesz ile razy upadła? Ile razy zrobiła sobie krzywdę próbując wstać? Mnóstwo. A czy to ją jakoś zniechęciło? Otóż nie! Dominika nadal nie umie sama chodzić ale ćwiczy swoje nóżki, wstając jak najczęściej i próbując. Bardzo dobrze sobie radzi z chodzeniem, jak ją trzymamy za ręce. Pewnie minie jeszcze miesiąc i nasze dziecko samo zacznie chodzić.

Dzieci bardzo różnią się od dorosłych. Kiedy po pierwszym upadku, chcącego samodzielnie chodzić bobasa, rodzic zabroniłby mu w ogóle wstawać, aby nie zrobił sobie nigdy więcej krzywdy, bobas pchany instynktem i chęcią odkrywania, totalnie nie przejąłby się radami starszych i próbowałby dalej, mimo wielu niepowodzeń. Dzieci nigdy nie rezygnują. Może byłeś świadkiem sytuacji kiedy zapłakane dziecko wrzeszczy jak zdarta płyta: „Ja chcę tego misia!!”.

Nie pozwól innym zabić Twoje marzenia

Ludzie dorośli wypowiadają się poprzez pryzmat swojego działania i swojej mocy lub niemocy. Jeżeli ktoś mówi ci, abyś dla własnego dobra zaprzestał jakiegoś przedsięwzięcia, zazwyczaj ma na uwadze swoje dobro. Oczywiście pomijamy tu skakanie z dachu wieżowca bez spadachronu. Jeżeli ktoś powiada, że coś jest niemożliwe, to zazwyczaj oznacza, że to jest niemożliwe dla tej właśnie osoby a nie dla Ciebie.

Naucz się odróżniać opinie od faktów.

To jedne z moich ulubionych cytatów:

 • „Kto Ci powiedział, że tego nie da się dokonać, i jakież wielkie dokonania ma on na swoim koncie, które upoważniłyby go do tak swobodnego używania słowa „niemożliwe”?”
 • „Jeżeli myślisz, że możesz – to możesz. Jeżeli myślisz, że nie możesz – to nie możesz. W obu przypadkach masz rację.” Napoleon Hill
 • „Cokolwiek umysł może sobie wyobrazić, może to osiągnąć” Napoleon Hill

Ciekawostki:

 • John Kennedy w ciągu 15 minut podjął decyzję „Lecimy na księżyc”.
 • Największe dzieła muzyczne zostały zbudowane tylko z 8 nut.
 • Są tylko 3 kolory: czerwony, niebieski i żółty. Kolory tęczy i największe prace malarskie zostały stworzone tylko z tych trzech kolorów.
 • „Wszystko, co mogło być wynalezione, już zostało wynalezione” – Charles H. Duell dyrektor amerykańskiego Biura Patentowego (1899).
 • „Ale po co to komu?” – inżynier w wydziale Zaawansowanych Systemów Komputerowych IBM na temat mikroprocesora (1968).
 • „To bardzo interesujące, mój drogi Whittle, ale to nie będzie działało” – profesor inżynierii aeronautycznej w Cambridge, podczas oglądania planów silnika odrzutowego zaprojektowanego przez Franka Whittle’a.

Dowcip:

W zawodach międzynarodowych po raz kolejny wygrał ślepy koń. Sędzia z niedowierzaniem dokładnie ogląda wpierw konia a później parkur o bardzo skomplikowanej konfiguracji i wysokich, trudnych przeszkodach. Na sam ich widok dreszcz przechodzi mu po plecach, włosy się jeżą i trzęsą ręce. Wraca do konia i pyta:

– Jak ty to zrobiłeś?

– Nie widzę przeszkód – odpowiada koń.

 

IQ vs EQ

Iloraz inteligencji a inteligencja emocjonalna

 

IQ to iloraz inteligencji

 

mierzony wzorem:

 

operatorname{IQ}=frac {wiek umyslowy}{wiek zycia}times 100

 

Dziecko 2-letnie, które rozwiązałoby zadania testu odpowiadające wiekowi 1 rok (czyli wiek umysłowy=1 rok), uzyskałoby w teście inteligencji wynik IQ=1/2×100 = 50. Natomiast dziecko 12-letnie, które rozwiązałoby zadania testu odpowiadające wiekowi 11 lat, uzyskałoby wynik IQ=11/12×100 = 92. Z kolei dziecko, które rozwiązałoby zadania testowe odpowiadające dokładnie jego wiekowi życia, uzyskałoby zawsze wynik 100. Dzięki temu wyniki IQ wyrażone zostały na skali, gdzie wartości powyżej 100 oznaczają przyspieszenie, natomiast wyniki niższe od 100 oznaczają opóźnienie rozwoju umysłowego w stosunku do wieku życia. Skala ta została nazwana skalą ilorazu inteligencji i jest do dziś powszechnie stosowaną skalą standaryzowaną.

 

Interpretacja wartości IQ

IQ w skalach
binetowskich

Interpretacja IQ w skalach
wechslerowskich

>148

Inteligencja bardzo wysoka >145

133 – 148

Inteligencja wysoka

131 – 145

117 – 132

Inteligencja powyżej przeciętnej

116 – 130

84 – 116

Inteligencja przeciętna

85-115

68 – 83

Inteligencja niższa niż przeciętna

70 – 84

<68 Upośledzenie umysłowe

<70

Zadaj sobie bardzo ważne pytania:

– do czego jest mi potrzebny wysoki iloraz inteligencji?
– co tak na prawdę znaczy dla mnie niski lub wysoki poziom IQ?

 

Szkoła nauczyła Cię umiejętności pisania, czytania oraz liczenia. To wszystko, co na wstępie potrzebujesz umieć aby stać się człowiekiem sukcesu.

 

Intgeligencja emocjonalna, inteligencja finansowa

Inteligencja emocjonalna


inaczej EQ [ang.] Emotional Intelligence Quotient (także EI – Emotional Intelligence) – kompetencje osobiste człowieka w rozumieniu zdolności rozpoznawania stanów emocjonalnych własnych oraz innych osób, jak też zdolności używania własnych emocji i radzenia sobie ze stanami emocjonalnymi innych osób.

 

Jak myślisz, czym kierujesz się kupując jakieś dobro: logiką, czy emocjami?

 

Może Cię zaszokuje odpowiedź, ale kierujesz się emocjami w stu procentach przy podejmowaniu każdej takiej decyzji. Myślenie zabiera czas i wymaga wysiłku, a emocje działają natychmiast. Właśnie dlatego kupujący podejmują decyzje emocjonalnie a dopiero potem logicznie je uzasadniają.

 

Przeprowadzona wśród pracodawców ogólnokrajowa ankieta na temat tego, czego oczekują od nowo przyjmowanych pracowników, wykazała, że konkretne umiejętności techniczne są teraz mniej ważne niż zdolność uczenia się w miejscu pracy. W następnej kolejności pracodawcy wymieniali: umiejętność słuchania i werbalnego porozumiewania się, zdolność do przystosowania się i twórcze reakcje na niepowodzenia i przeszkody, umiejętność panowania nad sobą, wiarę w siebie, motywację do działań prowadzących do osiągnięcia założonych celów, pragnienie rozwijania własnej kariery i dumę z osiągnięć, skuteczność grupową i interpersonalną, umiejętność współdziałania i prowadzenia pracy zespołowej, umiejętność polubownego rozstrzygania sporów, skuteczne działanie w ramach organizacji, chęć wniesienia wkładu w jej dorobek, potencjalne zdolności przywódcze.” –  Anthony P. Carnevale i in., „Workplace Basics: The Skills Employers Want”, US Department of Labor Employment and TrainingAdministration, 1989.

 

Wysoka inteligencja emocjonalna sama w sobie nie gwarantuje, że osoba, która się nią odznacza, potrafi wykorzystać umiejętności emocjonalne w pracy. Oznacza ona, że osoba ta ma bardzo dobre potencjalne możliwości nauczenia się tych umiejętności.

 

Tabela poniżej ukazuje związki między pięcioma wymiarami inteligencji emocjonalnej i dwudziestoma pięcioma kompetencjami emocjonalnymi. Nikt z nas nie opanował w najwyższym stopniu wszystkich z nich; każdy ma tu silne punkty i braki czy ograniczenia. Ale składniki znakomitej pracy wymagają, byśmy opanowali w bardzo dobrym stopniu pewną tylko liczbę tych umiejętności, na ogół około sześciu, i by umiejętności, w których celujemy, rozkładały się mniej więcej równomiernie na wszystkie pięć obszarów inteligencji emocjonalnej.

 

Ramy kompetencji emocjonalnej:

 

KOMPETENCJA OSOBISTA
Kompetencje te determinują stopień, w jakim radzimy sobie ze sobą


Samoświadomość
Wiedza o swoich stanach wewnętrznych, preferencjach, możliwościach i intuicyjnych ocenach

 • Świadomość emocjonalna − rozpoznawanie swoich emocji i ich skutków
 • Poprawna samoocena − poznanie swoich silnych stron i ograniczeń
 • Wiara w siebie − silne poczucie własnej wartości i świadomość swoich możliwości i umiejętności

 

Samoregulacja
Panowanie nad swoimi stanami wewnętrznymi, impulsami i możliwościami

 • Samokontrola − kontrolowanie szkodliwych emocji i impulsów
 • Spolegliwość − utrzymywanie norm uczciwości i prawości
 • Sumienność − przyjmowanie odpowiedzialności za swoje działania
 • Przystosowalność − elastycznośćw dostosowywaniu siędo zmian
 • Innowacyjność − łatwe przyjmowanie nowatorskich pomysłów i podejśćoraz nowych informacji

 

Motywacja
Skłonności emocjonalne, które prowadządo nowych celów lub ułatwiająich osiągnięcie

 • Dążenie do osiągnięć − starania o lepsze wyniki albo spełnienie kryteriów doskonałości
 • Zaangażowanie − utożsamianie swoich celów z celami grupy lub organizacji
 • Inicjatywa − gotowość do wykorzystywania szans i okazji
 • Optymizm −wytrwałość w dążeniach do osiągnięcia wytyczonego celu mimo przeszkód i niepowodzeń

 

 

KOMPETENCJA SPOŁECZNA
Kompetencje te determinują stopień, w jakim radzimy sobie z innymi

 

Empatia
Uświadamianie sobie uczuć, potrzeb i niepokojów innych osób

 • Rozumienie innych − wyczuwanie uczuć i punktów widzenia innych osób oraz aktywne zainteresowanie ich troskami, niepokojami i zmartwieniami
 • Doskonalenie innych − wyczuwanie u innych potrzeby rozwoju i rozwijanie ich zdolności
 • Nastawienie usługowe − uprzedzanie, rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb klientów
 • Wspieranie różnorodności − tworzenie i podtrzymywanie szans na osiągnięcia dzięki wykorzystywaniu różnych typów ludzi
 • Świadomość polityczna − rozpoznawanie emocjonalnych prądów grupy i stosunków wśród osób z władzy

 

Umiejętności społeczne
Umiejętnośćwzbudzania u innych pożądanych reakcji

 • Wpływanie na innych − opanowanie metod skutecznego przekonywania
 • Porozumienie − słuchanie bez uprzedzeń i wysyłanie przekonujących komunikatów
 • Łagodzenie konfliktów − pośredniczenie w sporach i rozwiązywanie ich
 • Przewodzenie − inspirowanie jednostek i grup lub kierowanie nimi
 • Katalizowanie zmian − inicjowanie zmian lub kierowanie nimi
 • Tworzenie więzi − pielęgnowanie instrumentalnych stosunków z innymi
 • Współpraca − praca z innymi dla osiągnięcia wspólnego celu
 • Umiejętności zespołowe − organizowanie współdziałania wszystkich członków grupy dla osiągnięcia zbiorowego celu

 

Dobrze opanuj sześć z nich – to wszystko, co jest Ci potrzebne do osiągnięcia sukcesu.

 

Przy pisaniu artykułu wykorzystano informacje z niesamowitej książki Daniela Goleman‚a „Inteligencja emocjonalna w praktyce”, którą to lekturę wraz z „Psychologią sprzedaży” Briana Tracy gorąco polecam wszystkim!!