Informacja

Informacja

Rola informacji Można by rzec, że informacja stanowi w tej epoce najważniejsze aktywa. Ale tak naprawdę to Twój umysł jest najważniejszym Twoim aktywem, ponieważ odpowiada za zarządzanie informacjami. Nie jest ważne kto ma jakąś informację, ale to, jak umie ją wykorzystać. Nadmiar informacji Informacji jest dużo, zbyt dużo. Niestety XXI wiek obfituje wręcz w informacje. […]