Metale jako pieniądz

Pieniądz towarowy

Metale

Początek epoki brązu nadał wartości metalom. Ludzie nauczyli się oczyszczać rudy żelaza, miedzi, cyny i brązu; wytapiać je i przerabiać na narzędzia lub broń.

Metal  – idealny środek płatniczy

Kilka najważniejszych powodów:

  • metal można dokładnie zważyć i posługiwać się zunifikowanym systemem wag (gram, kilogram, tona)
  • wystarczy jednokilogramową sztabę metalu oznaczyć pieczęcią „1kg”, aby później szybko policzyć wagę sztab
  • metal można łatwo transportować
  • posiada on rzeczywistą wartość sam w sobie
  • jest trwały
  • da się go łatwo dzielić na mniejsze części i wymieniać
  • możliwe jest bardzo dokładne stwierdzenie czystość danego metalu (np. złota, srebra, platyny)

Czytaj dalej o funkcji metali →