Jak zarabia bank

Pieniądz cząstkowy

Dziś jest szczególny artykuł, rzekłbym: bardzo magiczny. Dlaczego? Ponieważ opowiada o pieniądzu cząstkowym – czyli czwartej, ostatniej, formie pieniądza. Ten artykuł jest kontynuacją serii, która ma na celu ukazanie prawdziwego oblicza systemu bankowego i tego, co robi z gospodarką.

Wprowadzenie

Tworząc tę serię filmów, moim zamysłem było edukowanie ludzi, zamiast głoszenia kazań, czy dawania wykładów. Dlaczego? Ponieważ tylko zrozumienie jest w stanie przejąć całkowitą kontrolę nad czynami. Od wielu już lat powtarzam, iż najlepszym pytaniem na świecie jest pytanie „Dlaczego?”. Zazwyczaj odkrywając prawdę, musimy zadać je kilkukrotnie. Umysł pytającego musi pozostawać otwarty na wszelkie odpowiedzi; rozum zaś musi oddzielić realność od fikcji. Jednak istnieje bardzo cienka granica między światem urojeń a rzeczywistością, w której żyć nam dano. Tylko umysł bez żadnych ograniczeń może dotrzeć tam, gdzie kryje się prawda; ale również tylko umysł bez żadnych ograniczeń może stworzyć świat iluzji.

Czytaj dalej

Pieniądz fiducjarny

Zanim zaczniesz czytać ten wspaniały artykuł, wpierw wyjmij z portfela dowolny banknot. Dokładnie! Sięgnij ręką do portfela i wyciągnij z niego jakikolwiek banknot. Dlaczego? Jeżeli chcesz tak bardzo wiedzieć, powiem Ci, że dziś będzie on Twoim centrum edukacji finansowej. I co, masz go już przed sobą?

Zaczynamy od krótkiego przypomnienia

Znasz już 2 spośród 4 form pieniądza:

W tym artykule zapoznam Cię z trzecią formą: tzw. pieniądzem fiducjarnym.

Z poprzednich artykułów powinieneś znać już czym jest pieniądz. To jest bardzo ważne, bowiem skonfrontujemy to z rzeczywistością. Dla przypomnienia napiszę, że

Głodny faktów, głodny wiedzy? Czytaj dalej … →

Metale jako pieniądz

Pieniądz towarowy

Metale

Początek epoki brązu nadał wartości metalom. Ludzie nauczyli się oczyszczać rudy żelaza, miedzi, cyny i brązu; wytapiać je i przerabiać na narzędzia lub broń.

Metal  – idealny środek płatniczy

Kilka najważniejszych powodów:

  • metal można dokładnie zważyć i posługiwać się zunifikowanym systemem wag (gram, kilogram, tona)
  • wystarczy jednokilogramową sztabę metalu oznaczyć pieczęcią „1kg”, aby później szybko policzyć wagę sztab
  • metal można łatwo transportować
  • posiada on rzeczywistą wartość sam w sobie
  • jest trwały
  • da się go łatwo dzielić na mniejsze części i wymieniać
  • możliwe jest bardzo dokładne stwierdzenie czystość danego metalu (np. złota, srebra, platyny)

Czytaj dalej o funkcji metali →

Rozliczanie nieruchomości w CASHFLOW

Jak rozliczyć zakup i sprzedaż nieruchomości

Przedstawiam kolejny materiał filmowy z serii Instrukcja do CASHFLOW. Omówiłem w nim bardzo znaczącą sprawę prawidłowego rozpisania nabycia nieruchomości pod wynajem oraz sprzedaży.

Mam nadzieję, że po tym tutorialu cała gra będzie szła płynnie, ponieważ każdy gracz będzie znał zasady, jakimi rządzą się aktywa i pasywa oraz jaki mają wpływ na przychody oraz koszty.

Aby zdobyć niezbędną edukację finansową i w realnym życiu stworzyć dodatnie przepływy pieniężne z aktywów – zapraszam do Sklepu CASHFLOW.

PS

Jeżeli podany powyżej materiał podobał się Tobie choć trochę, wciśnij „LIKE” na górze okna filmu podczas odtwarzania.

Jeżeli podoba się Tobie ten artykuł, kliknij LUBIĘ TO! na Face Book’u
a będziesz zawsze na bieżąco z najnowszymi informacjami.Klub CASHFLOW - rozwój osobisty

Matematyka finansowa

Złotówka dziś ma większą wartość niż złotówka jutro

 

Każdy inwestor powinien umieć wyznaczać bieżącą i przyszłą wartość pieniądza.

Procent prosty

Dochód od złożonego kapitału, w postaci odsetek, nie jest doliczany do kapitału na następny okres.

FV = PV (1+n*r)

FV (Future Value) – wartość przyszła
PV (Present Value) – wartość bieżąca
n – okresy
r – stopa procentowa

Procent składany

Dochód w postaci odsetek jest doliczany do kapitału i procentuje wraz z nim w następnym okresie.

FV = PV (1+r/m)n*m

Dyskonto

Jest to poszukiwanie bieżącej, zaktualizowanej wartości pieniądza, gdy znana jest jego przyszła wartość. Jest to operacja odwrotna do oprocentowania. Określa rentowność inwestycji.

PV=FV/(1+r/m)n*m

Strumień płatności

a) systematyczne, jednakowe wpłaty w równych odstępach czasu, przy płatności z góry

K=W(1+r) * (1+r)n-1/r

b) systematyczne, jednakowe wpłaty w równych odstępach czasu, przy płatności z dołu

K=W * (1+r)n-1/r

c) przy częstszej kapitalizacji w ciągu roku

K=W (1+r/m) * (1+r/m)n*m-1 / r/m

K-strumień płatności kapitału
W – wartość równej wpłaty

Koszt utraconych korzyści

Roczny koszt kredytu kupieckiego

i=S*365 / Z-T * 100% 

s – stopa skonta
Z – max okres zapłaty w dniach
T – okres obowiązywania skonta