Kodeks honorowy Klubu CASHFLOW Sekret Sukcesu

Kodeks Klubu

Kodeks Klubu CASHFLOW Sekret Sukcesu

1. Rób wszystko, by być na czas, zaczynać o czasie i kończyć o czasie.

2. Cokolwiek osobistego zostanie powiedziane w sali, nie wychodzi poza nią.

3. Przejdź przez cały Program Klubu CASHFLOW.

4. Jeżeli nie możesz przyjść na spotkanie, powiadom o tym fakcie Lidera Klubu.

5. W Klubie nie sprzedajemy żadnych innych produktów ani usług,  jak tylko oferowane przez firmę RichDad, dotyczące edukacji finansowej.

6. Bądź otwarty. Pozwól innym mieć własny punkt widzenia i uszanuj go. Zawsze daj dokończyć innej osobie zdanie lub myśl.

7. Jeżeli czegoś nie rozumiesz od razu zadawaj pytania. Członkowie Klubu oraz Lider są po to, aby Ci pomóc i okazać współpracę.

8. Bądź bezpośredni. Gdy pojawi się problem, otwarcie porozmawiaj z osobą, której on dotyczy, zamiast opowiadać o tym za jej plecami.

9. Bądź bardzo aktywny i baw się dobrze. Jeżeli nie chcesz tu być, to wyjdź. W ten sposób uszanujesz siebie i otoczenie.

10. W Klubie nie będzie tolerowany żaden przejaw dyskryminacji odnośnie innego Członka Klubu lub grupy Członków. Wszyscy mają akceptować siebie nawzajem, bez względu na: przekonania religijne, kolor skóry, pochodzenie, wykształcenie, wiek, płeć, wykonywany zawód, poglądy, problemy zdrowotne, wielkość przychodów, orientację seksualną, czy polityczną itp.

Kodek Klubu CASHFLOW SEKRET SUKCESU