Win-Win

Wygrana – Wygrana


Zasada ta jest bardzo powszechna wśród dobrych przedsiębiorców, jak też jest używana w różnych aspektach ludzkiego życia. Zawsze używaj umiejętności sprzedażowych (szeroko pojętych) w kontekście win-win. Muszą być zadowolone obydwie strony. Jeżeli krzywdząco wykorzystasz drugą stronę, to prędzej czy później obróci się to przeciwko Tobie. Powszechnie wiadomym jest fakt, że najlepszymi klientami są … stali klienci. Stosując zasadę win-win, zachowujesz klientów. Gdy klient odchodzi z przekonaniem, że przegrał, nie tylko może już więcej nie wrócić, ale może również podzielić się z innymi swoim niezadowoleniem. Kieruj się w swoim działaniu interesem własnym, jak też drugiej strony. O win-win można mówić tylko wtedy, gdy od samego początku panuje odpowiedni nastrój. Nie jest ważne samo rozwiazanie, lecz atmosfera w jakiej do niego dojdzie. Właściwą postawą przy tej zasadzie jest postawa asertywna.

Zasada win-win, czyli wygrany-wygrany stosowana w Klubie CASHFLOW

Wygrana – Przegrana

Postawa taka najbardziej uwidacznia się w sporcie, biznesie, czy w ubieganiu się o partnera; wszędzie tam, gdzie jednostki konkurują ze sobą. W tym modelu jeden wygrywa, drugi przegrywa. Zasadą tą kierują się niektóre osoby w swoich stosunkach z innymi, kiedy to za wszelką cenę chcą postawić na swoim. Jako sprzedawca, kierujący się tą zasadą, sprzedaż produkt lub usługę klientowi, jednak będzie to po raz pierwszy i zarazem ostatni.

Przegrana – Wygrana

Godzenie się na gorsze traktowanie. Wiąże się to z ogromnym pesymizmem, biernością, byciem pasywnym, goryczą, żalem, nienawiścią do siebie i do innych. W tej postawie nie ma w ogóle asertywności. Ludzie „wyznający” tę zasadę, mają bardzo destruktywny wpływ na siebie jak i na całe swoje otoczenie.

 

Przegrana – Przegrana

Przykładem tej zasady jest wojna, gdzie kraje dążą do wyniszczenia konkurenta. Tu wygrywa ten, kto poniósł mniejsze straty.