Win-Win

Wygrana – Wygrana


Zasada ta jest bardzo powszechna wśród dobrych przedsiębiorców, jak też jest używana w różnych aspektach ludzkiego życia. Zawsze używaj umiejętności sprzedażowych (szeroko pojętych) w kontekście win-win. Muszą być zadowolone obydwie strony. Jeżeli krzywdząco wykorzystasz drugą stronę, to prędzej czy później obróci się to przeciwko Tobie. Powszechnie wiadomym jest fakt, że najlepszymi klientami są … stali klienci. Stosując zasadę win-win, zachowujesz klientów. Gdy klient odchodzi z przekonaniem, że przegrał, nie tylko może już więcej nie wrócić, ale może również podzielić się z innymi swoim niezadowoleniem. Kieruj się w swoim działaniu interesem własnym, jak też drugiej strony. O win-win można mówić tylko wtedy, gdy od samego początku panuje odpowiedni nastrój. Nie jest ważne samo rozwiazanie, lecz atmosfera w jakiej do niego dojdzie. Właściwą postawą przy tej zasadzie jest postawa asertywna.

Zasada win-win, czyli wygrany-wygrany stosowana w Klubie CASHFLOW

Wygrana – Przegrana

Postawa taka najbardziej uwidacznia się w sporcie, biznesie, czy w ubieganiu się o partnera; wszędzie tam, gdzie jednostki konkurują ze sobą. W tym modelu jeden wygrywa, drugi przegrywa. Zasadą tą kierują się niektóre osoby w swoich stosunkach z innymi, kiedy to za wszelką cenę chcą postawić na swoim. Jako sprzedawca, kierujący się tą zasadą, sprzedaż produkt lub usługę klientowi, jednak będzie to po raz pierwszy i zarazem ostatni.

Przegrana – Wygrana

Godzenie się na gorsze traktowanie. Wiąże się to z ogromnym pesymizmem, biernością, byciem pasywnym, goryczą, żalem, nienawiścią do siebie i do innych. W tej postawie nie ma w ogóle asertywności. Ludzie „wyznający” tę zasadę, mają bardzo destruktywny wpływ na siebie jak i na całe swoje otoczenie.

 

Przegrana – Przegrana

Przykładem tej zasady jest wojna, gdzie kraje dążą do wyniszczenia konkurenta. Tu wygrywa ten, kto poniósł mniejsze straty.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.