Matematyka finansowa

Złotówka dziś ma większą wartość niż złotówka jutro

 

Każdy inwestor powinien umieć wyznaczać bieżącą i przyszłą wartość pieniądza.

Procent prosty

Dochód od złożonego kapitału, w postaci odsetek, nie jest doliczany do kapitału na następny okres.

FV = PV (1+n*r)

FV (Future Value) – wartość przyszła
PV (Present Value) – wartość bieżąca
n – okresy
r – stopa procentowa

Procent składany

Dochód w postaci odsetek jest doliczany do kapitału i procentuje wraz z nim w następnym okresie.

FV = PV (1+r/m)n*m

Dyskonto

Jest to poszukiwanie bieżącej, zaktualizowanej wartości pieniądza, gdy znana jest jego przyszła wartość. Jest to operacja odwrotna do oprocentowania. Określa rentowność inwestycji.

PV=FV/(1+r/m)n*m

Strumień płatności

a) systematyczne, jednakowe wpłaty w równych odstępach czasu, przy płatności z góry

K=W(1+r) * (1+r)n-1/r

b) systematyczne, jednakowe wpłaty w równych odstępach czasu, przy płatności z dołu

K=W * (1+r)n-1/r

c) przy częstszej kapitalizacji w ciągu roku

K=W (1+r/m) * (1+r/m)n*m-1 / r/m

K-strumień płatności kapitału
W – wartość równej wpłaty

Koszt utraconych korzyści

Roczny koszt kredytu kupieckiego

i=S*365 / Z-T * 100% 

s – stopa skonta
Z – max okres zapłaty w dniach
T – okres obowiązywania skonta

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.