Polityka Prywatności

Bartosz Dolinkiewicz, jako właściciel serwisu, nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników swoich serwisów internetowych.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez serwisy będące własnością Bartosza Dolinkiewicza.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Subskrypcja bezpłatnych usług

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych usług, wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi wiadomości/informacje w postaci elektronicznej. Imię pozwala zwracać się do czytelników po imieniu.

Niezapowiedziane Wiadomości

Właściciel zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości należy rozumieć informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów właściciela serwisu.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych.

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do Bartosza Dolinkiewicza przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp., są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Właściciel nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Bartosza Dolinkiewicza i dotyczące usług, produktów, serwisów i nieobsługiwanych przez właściciela, nie podlegają Polityce Prywatności.

Zmiany

Bartosz Dolinkiewicz zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta i użytkownika serwisów oraz e-usług należących do właściciela, obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie: http://www.sekretsukcesu.edu.pl/?page_id=386