Oferta szkoleń

1. Szkolenie z edukacji finansowej w ramach rozrywki dla grup zorganizowanych

3 godzinne szkolenie na temat finansów w formie dobrej zabawy. Przeznaczone jest dla grup zorganizowanych w przedziale wiekowym 16+

Uczestnikami mogą być zarówno uczniowie szkół ponadpodstawowych jak i managerowie banków. Wszyscy będą bawić się świetnie, a przy tym nauczą się samoistnie lub wzmocnią zachowania probiznesowe oraz inwestorskie. Gra CashFlow stanowi doskonałą odskocznię od codzienności i proponowana jest na wszelkich zjazdach integracyjnych lub szkoleniowych.

Przez ok 2h uczestnicy grają w grę CashFlow, a w ostatniej godzinie omawiamy przebieg gry oraz porównujemy go do prawdziwych działań inwestora na rynku.

Dla ilu osób? Aby gra płynnie szła wymagane jest od 4 do 5 osób przy planszy/stole. W zależności od wieku uczestników szkolenia, ich nastawienia, współpracy i koncentracji, najlepsze wyniki uzyskuje się od 1 do max 4 plansz (od 4 do 20 osób); jeżeli chodzi o pierwsze spotkanie. Przy kolejnych szkoleniach plansz (osób) może być więcej, ponieważ uczestnicy są już zaznajomieni z podstawowymi regułami gry.

Koszt: ok 300-500 zł* od każdej planszy.
Proszę o kontakt, to szczegółowo omówimy szkolenie, miejsce i koszty.

UWAGA: najlepiej zrobić 3 niezależne spotkania/szkolenia. Na I uczestnik chłonie ogromną ilość wiedzy. Na II wiedza zaczyna się układać w logiczną całość. Dopiero III szkolenie skutkuje płynnym posługiwaniem się zdobytą wiedzą i dlatego jest najbardziej efektywne.

2. Realizacja tzw. „Programu 10. kroków” w formie cyklicznych warsztatów

Na 10 spotkaniach realizujemy cały kurs, przygotowany przez Roberta Kiyosaki dla oficjalnych Klubów CASHFLOW. Każde spotkanie trwa 3 godziny i dotyczy innego zagadnienia z dziedziny finansów.
Kurs możemy zorganizować w cyklicznych zajęciach – np. prowadzonych raz w tygodniu.

Program jest przeznaczony dla młodzieży, studentów oraz osób pracujących.

Koszt: 970 zł/os.*
Proszę o kontakt, to szczegółowo omówimy szkolenie, miejsce i koszty.

3. Bardzo intensywne szkolenie z zagadnień edukacji finansowej

Cały program realizujemy w ciągu 2 dni. W pierwszym dniu ok 6 godzin przerabiamy materiał z „Programu 10. kroków” – tj. krok 1-5, dyskutujemy i gramy w CASHFLOW 101. W drugim dniu przerabiamy materiał z kroków 6-10, dyskutujemy i gramy w CASHFLOW 202.

Koszt: 700 zł/os*
Proszę o kontakt, to szczegółowo omówimy szkolenie, miejsce i koszty.


*koszty szkoleń w Gorzowie Wlkp. i organizacji przez Zamawiającego. Gdy szkolenie miałoby się odbyć w innym miejscu koszt może być inny.


Finansowanie szkolenia

Jeżeli myślisz, że ze względów finansowych, nie możesz sobie pozwolić na zorganizowanie szkolenia – napisz/zadzwoń a pomyślimy nad inną formą rozliczenia – np. w barterze.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.